Oplossing

Een mogelijke oplossing is het doorvoeren van enkele fiscale aanpassingen.  Dit door te stoppen met afschrijven op het bedrijfspand en met toevoegen aan de FOR. Jorit betaalt dan wel jaarlijks meer belasting, maar de huidige belastingclaim neemt dan niet verder toe. De belastingclaim kan de komende jaren worden afgebouwd door de lijfrentepremie niet langer ten laste van het fiscaal inkomen te brengen, maar deze ten laste van de FOR reserve te boeken. Het resultaat van deze fiscale aanpassingen is dat de belastingclaim voor Joris als hij stopt met werken zodanig is afgenomen dat hij deze uit de verkoopopbrengst van de voorraad en inventaris kan voldoen.

Na het doorvoeren van deze fiscale aanpassingen hoeft Jorit zijn pand niet te verkopen zodra hij stopt met zijn bedrijf.