Uit de praktijk

Praktijkvoorbeelden

Financieel Onderzoek

Eerder stoppen met werken?

Eerder stoppen met werken?

De heer en mevrouw Jansen, begin 50 en beiden werkend in loondienst, laten een financieel onderzoek doen omdat ze graag eerder met pensioen willen gaan. Ze hebben twijfels over een aantal financiële zaken die ze daarvoor hebben geregeld. Uit de inventarisatie maak ik op dat de heer en mevrouw Jansen een aantal stappen genomen hebben om hun wens te realiseren, maar dat deze onvoldoende zijn.

Uit de analyse blijkt gelukkig dat er op een aantal punten nog winst is te behalen:  

Belastingaangifte
Er blijkt dat al jaren bepaalde fiscale aftrekposten over het hoofd worden gezien. Deze kunnen gelukkig met terugwerkende kracht nog hersteld worden, waardoor er een eenmalige belastingteruggaaf volgt. De komende jaren betalen de heer en mevrouw Jansen bovendien minder belasting over hun inkomen.

Lijfrente en pensioen
Om het pensioen aan te vullen, heeft Meneer Jansen een lijfrenteverzekering afgesloten. De inleg in deze verzekering wordt belegt in aandelen, hetgeen gezien het hoge risico niet past bij het doel van de familie Jansen. Ook blijkt dat er jaarlijks aanzienlijke kosten worden ingehouden. Door deze verzekering over te zetten naar een voordeliger bankspaarproduct, bespaart de heer Jansen tot zijn pensioen jaarlijks 150 euro aan kosten. De inleg kan bovendien verlaagt worden, omdat de hoogte van het pensioen mag variëren, waarmee een pensioentekort deels opgevangen kan worden. Zodra het pensioen vervolgens lager wordt, valt een deel van de woonlasten weg doordat de hypotheek is afgelost. Deze aanpassingen leveren een structurele jaarlijkse besparing op.

Vaste lasten en financiële producten
Uit een kritisch onderzoek naar de vaste lasten blijkt dat er maandelijks op deze uitgaven bespaart kan worden, waardoor er jaarlijks extra gereserveerd kan worden.

De eigen woning
Doordat de waarde van hun huis de laatste jaren fors is gestegen, is het mogelijk zonder extra kosten een rentekorting te krijgen op de hypotheek. 

Schenkingsconstructie ouder-kind
Over hun spaargeld ontvangt de familie Jansen een heel lage rente. Hun enige dochter wil graag een huis kopen en haar ouders willen haar daar graag bij helpen. Ik kom met het voorstel van de combinatie van een schenking en lening tussen ouders en kind, wat beide partijen financieel voordeel oplevert: De dochter krijgt zonder extra kosten beschikking over een bedrag  voor de aankoop van het huis en de heer en de heer en mevrouw Jansen verhogen hun rendement op dit deel van hun spaargeld.

Onbelaste huurinkomsten?
Nu hun dochter de ouderlijke woning gaat verlaten, is het huis eigenlijk een beetje te groot geworden. De heer en mevrouw Jansen wonen echter prettig en hebben geen plannen om te gaan te verhuizen. Ze kunnen overwegen  kamers te gaan verhuren. Zonder dat dit fiscale consequenties heeft kunnen de heer en mevrouw Jansen hiermee tot ruim 400 euro per maand extra netto inkomsten realiseren.

Het resultaat
Dankzij de resultaten van het financieel onderzoek kunnen  de heer en mevrouw Jansen voldoende reserveren om een paar jaar eerder te stoppen met werken.

Belastingperikelen ondernemer

Jorit de Bruin, 48 jaar is zelfstandig ondernemer. Jorit is van plan te stoppen met zijn bedrijf zodra hij AOW krijgt. De hypotheek op zijn woon-werkpand is dan afgelost en hij wil het bedrijfsgedeelte van zijn pand dan gaan verhuren. Hij gaat ervan uit dat de huurinkomsten samen met een lijfrenteverzekering, waarmee hij zelf voor zijn pensioen spaart, voldoende inkomen oplevert om zijn wens te kunnen realiseren.

Jorit realiseert zich helaas niet dat er een financieel probleem kan ontstaan op het moment dat hij zijn bedrijfspand wil gaan verhuren. Dit wordt veroorzaakt door de belasting die bij staking van de onderneming voldaan moet worden. 

 FOR
Jorit maakt al een jaren gebruik van de FOR of Fiscale Oudedagsreserve. Hierbij wordt over een deel van zijn winst geen belasting geheven, maar uitgesteld tot hij stopt.  Dankzij deelname aan de FOR bespaart Jorit jaarlijks belasting, maar hij heeft zich niet gereaiseerd  dat hij daar ooit nog een fikse rekening voor krijgt gepresenteerd.. 

Boekwinst bedrijfspand
Op de boekwaarde van het bedrijfspand van Jorit wordt jaarlijks afgeschreven. Deze afschrijving levert hem jaarlijks belastingvoordeel op, maar op het moment dat hij  stopt met zijn bedrijf en het bedrijfsgedeelte van zijn pand wil gaan verhuren, wordt het verschil tussen de (lagere) boekwaarde en de werkelijke waarde van het bedrijfspand door de fiscus als eindwinst belast.

Eindafrekening
Als Jorit  stopt met zijn onderneming moet hij een hoog bedrag aan belasting  betalen. Als Jorit niet bijtijds maatregelen treft is hij wellicht genoodzaakt het pand tegen zijn zin te verkopen om daarvoor geld beschikbaar te hebben.

 

Belastingperikelen

Meer weten over een financieel onderzoek?

Maak dan een vrijblijvende afspraak bij u thuis. Tijdens dit gesprek kunt u uw persoonlijke vragen stellen en bepalen of een financieel onderzoek voor u interessant is