Financieel onderzoek

Hoe werkt een financieel onderzoek?

Bij een financieel onderzoek wordt uw huidige financiële situatie in beeld gebracht en worden verbeteringspunten aangegeven waarmee u deze kunt optimaliseren.

Hierbij komen vragen aan de orde als:

Wat zijn voor u belangrijke wensen en doelstellingen?
Kunt u voldoende reserveren om deze wensen en doelstellingen te realiseren?
Is er sprake van een financieel tekort bij een wijzigende persoonlijke situatie?
Welke financiële producten heeft u? Hoe staat het met de kosten en bruikbaarheid?
Maakt u optimaal gebruik van (fiscale) regelingen?

Inventarisatie

Eerst wordt uw huidige financiële situatie in beeld gebracht.
Het verloop van uw inkomen en vermogen bij diverse scenario’s zoals stoppen met werken/pensionering, overlijden, arbeidsongeschiktheid e.d. wordt nauwkeurig berekend.

Analyse

Vervolgens wordt nagegaan of uw wensen en doelstellingen haalbaar zijn.
Hierbij wordt beoordeeld in hoeverre uw financiële producten aansluiten op uw wensen en doelstellingen.

Advies

Mogelijkheden om uw situatie te optimaliseren worden doorgerekend en in beeld gebracht. Met behulp van uitgewerkte  scenario’s van een optimale situatie krijgt u een duidelijk beeld van de resultaten van het financieel onderzoek.